ABL uniform jas Luchtmacht.

€ 30,00
Artikelnummer: WW245

Eenheid: Generale staf.
Rang: Onderluitenant.
Maat: 50 EL, jaar 1986.